Vedvarende energi skal dække hele verdens energiforbrug. Det er ikke en drøm. Det er en nødvendighed

Fossile brændsler er ikke alene ved at kvæle verden i CO2. Fossile brændsler er også en ressource, der er ved at slippe op. I den stadig mere desperate jagt på dem er vi ved at smadre naturen omkring os. Det er ikke alene respektløst. Det er også perspektivløst.

Om 50 til 100 år er vi alligevel nødt til at dække hele vores energiforbrug med vedvarende energi. Der er ganske enkelt ikke andre muligheder. Så vi kan ligeså godt komme i gang nu.

I 2050 er vi omkring 10 milliarder mennesker på jorden. Samtidig er millioner af familier allerede i dag på vej ud af de fattiges rækker. De får penge mellem hænderne til et stærkt øget forbrug, ikke mindst af energi.

Kapløbet om knappe ressourcer

Kapløbet om naturens ressourcer er skudt i gang. Der er fart på, og alle kneb gælder. Derfor kan det kun gå for langsomt med at omstille samfundet til vedvarende energikilder.

Jo hurtigere vi når i mål, jo renere og mindre mishandlet en jord kan vi efterlade til kommende generationer. Og jo færre krige vil der være om de fossile brændsler, der svinder ind dag for dag.

Egentlig er det også egoistisk set i det lange perspektiv, at vi på omkring 200 år afbrænder alle de fossile brændsler, som jorden har været millioner af år om at danne. Det er udtryk for en tænken-på-sig-selv, som vi ikke længere kan tillade os.

Vindenergi er den hurtigste måde, hvorpå vi kan rette op på vores fejltagelser. Teknikken er moden og konkurrencedygtig. Det er kun et spørgsmål om vilje og beslutsomhed at bruge den til at sikre en ren og tryg fremtid.