Hvad gør vi, når de fossile brændsler slipper op, og luften for længst er fyldt med CO2?

Ikke noget. Forhåbentligt når vi at lægge hele vores energiforbrug om til vedvarende energi, inden klimakatastrofen rammer os. Det kræver handling i dag. Ikke kun for miljøets skyld. Ikke kun for at sikre vores børn og børnebørn en ren og tryg verden. Men også fordi vedvarende energi er en sikker hånd under væksten, når de tårnhøje priser på fossile brændsler slår igennem.

Wind Estate er et af Danmarks første energiselskaber, der udelukkende leverer strøm fra vindmøller. Vi er sat i verden for at fortrænge CO2. Og for at tjene penge på det. For jo flere penge vi tjener, jo mere CO2 kan vi fortrænge.

Energirigtigt domicil

Vi lader det ikke blive ved ordene. Vi handler og er i dag en helt fossilfri virksomhed. Vores hovedsæde i Randers opfylder allerede de strengeste krav til miljø og energi. Der er f.eks. tre-lags-lavenergiruder overalt i huset plus intelligent styring af elforbrug og ventilation.

Kontorer, lagre og værksteder har så lav varmeafgivelse, at vi er fritaget for tilslutningen til naturgas. Vi dækker hele vores behov for varme og varmt vand med et energieffektivt jordvarmeanlæg, der kører på strøm. Vi har ikke behov for supplerende varme af nogen art. Desuden sørger anlægget for rigelig køling i årets varme måneder.

Fossilfri virksomhed

For at opnå målet om at være en 100% fossilfri virksomhed har Wind Estate installeret solceller på husets tage. Solcellerne dækker vores behov for strøm i de solrige perioder. I den forbindelse undersøger vi mulighederne for at supplere solcellerne med et batteri, der kan dække virksomhedens behov i de mindre solrige perioder.