Elhandel

Salgsstrategi med fokus på sikker indtjening

Wind Estate’s primære indtægtskilde er salg af strøm på den nordiske elbørs Nordpool.

For at have en høj budgetsikkerhed er det virksomhedens strategi på ethvert tidspunkt at have en del af produktionen afdækket på fastprisaftaler på kort og på lang sigt. Afdækningen på længere sigt afhænger af den aktuelle markedssituation.

Udviklingen på elmarkedet følges og analyseres dagligt af medarbejdere med et indgående kendskab til alle faktorer, der kan påvirke prisudviklingen. Disse analyser danner grundlag for Wind Estate’s løbende indgåelse af fastprisaftaler.

Handelspartnere

På Nordpool bliver Wind Estate’s produktion solgt gennem elhandelselskabet Energi Danmark eller Vindenergi Danmark amba, som Wind Estate er mangeårig medejer af.

Som balanceansvarlig for handlerne med el benytter Vindenergi Danmark NEAS Energy, Danske Commodities og AXPO. Sidstnævnte er kommet til senest, hvilket Wind Estate hilser velkommen, da flere aktører på markedet kan påvirke afregningspriserne positivt.