Vi tror på, at vores medarbejdere selv kan træffe de rigtige beslutninger

De bedste resultater skabes i en flad organisation, hvor mennesker trives med udfordrende opgaver og gode kolleger. Vi fremmer medarbejdernes virkelyst og entreprenørånd gennem fokus på trivsel og frihed under ansvar. Det gøder jorden for sund og solid vækst, som gør os i stand til at fortrænge mest mulig CO2 fra verden.

Wind Estates ledelse består af Erik Abraham og Jesper Pedersen, som begge har en årelang erfaring fra vindmøllebranchen. De udgør den daglige ledelse i selskabet, men medarbejderne har vide beføjelser i et fladt hierarki.

Entreprenørånd og selvstændighed

Virksomheden har en fleksibel projektorganisation, hvor hver medarbejder udfører sine opgaver med stor selvstændighed indenfor hans eller hendes område. Alle medarbejderne har solid erfaring fra tidligere funktioner indenfor samme område i andre virksomheder.

Hele organisationen er præget af en entreprenørånd med stor energi, selvstændighed og målrettethed.

Trivsel og helhedstænkning

Medarbejderne er drevet af ledelsens holdning om, at Wind Estate altid skal finde løsninger ud fra en helhedsbetragtning. Det handler hver gang om at finde den mest optimale løsning, der ser opgaven i 360-graders perspektiv. Og selvom det i den sidste ende er resultaterne, som tæller, så lægger ledelsen og medarbejderne stor vægt på trivsel i hverdagen. Omgangstonen i organisationen er godmodig – til tider hjemlig – med megen humor og diskussioner ved spisebordet.

Direktion:

Erik Abraham

CEO

Aktionær og stifter af Wind Estate sammen med Jens Petri Petersen. Medlem af selskabets bestyrelse. Uddannet civilingeniør. Har siden starten af 1990erne samlet stor erfaring fra vindindustrien, bl.a. som salgschef hos NEG Micon og sidenhen Vice President hos Vestas Asia Pacific i Singapore med ansvar for forretningsudvikling. Siden 2008 direktør for og medejer af Wind Estate.

Jesper Pedersen

CFO og COO

Har siden 2009 været ledende medarbejder hos Wind Estate. Siden 2021 som direktør. Uddannet revisor. Har tidligere erfaring som revisor hos Dansk Revision og økonomiansvarlig hos Laksen.