Vi tror på, at vores medarbejdere selv kan træffe de rigtige beslutninger

De bedste resultater skabes i en flad organisation, hvor mennesker trives med udfordrende opgaver og gode kolleger. Vi fremmer medarbejdernes virkelyst og entreprenørånd gennem fokus på trivsel og frihed under ansvar. Det gøder jorden for sund og solid vækst, som gør os i stand til at fortrænge mest mulig CO2 fra verden.

Wind Estates ledelse består af Erik Abraham, Bo Andersen og Thomas Bisgaard som alle har en årelang erfaring fra vindmøllebranchen. De udgør den daglige ledelse i selskabet, men medarbejderne har vide beføjelser i et fladt hierarki.

Entreprenørånd og selvstændighed

Virksomheden har en fleksibel projektorganisation, hvor hver medarbejder udfører sine opgaver med stor selvstændighed indenfor hans eller hendes område. Alle medarbejderne har solid erfaring fra tidligere funktioner indenfor samme område i andre virksomheder.

Hele organisationen er præget af en entreprenørånd med stor energi, selvstændighed og målrettethed.

Trivsel og helhedstænkning

Medarbejderne er drevet af ledelsens holdning om, at Wind Estate altid skal finde løsninger ud fra en helhedsbetragtning. Det handler hver gang om at finde den mest optimale løsning, der ser opgaven i 360-graders perspektiv. Og selvom det i den sidste ende er resultaterne, som tæller, så lægger ledelsen og medarbejderne stor vægt på trivsel i hverdagen. Omgangstonen i organisationen er godmodig – til tider hjemlig – med megen humor og diskussioner ved spisebordet.

Direktion:

Erik Abraham

Erik Abraham

CEO

Aktionær og stifter af Wind Estate sammen med Jens Petri Petersen. Medlem af selskabets bestyrelse. Uddannet civilingeniør. Har siden starten af 1990erne samlet stor erfaring fra vindindustrien, bl.a. som salgschef hos NEG Micon og sidenhen Vice President hos Vestas Asia Pacific i Singapore med ansvar for forretningsudvikling. Siden 2008 direktør for og medejer af Wind Estate.

Thomas Bisgaard

Thomas Bisgaard

COO

Uddannet MSc. i Business Performance Management. +10 år international erfaring fra Vind industrien. Har siden 2008 samlet erfaring fra Siemens og Vattenfall indenfor områderne SCM, Operations og Offshore Installation.

Senest har Thomas varetaget ansvaret som Director for Global Operations hos ENABL, med drifts ansvaret for Kina, UK, USA og Taiwan.

Bo Andersen

Bo Andersen

CFO

Uddannet cand.merc.aud. og baggrund indenfor økonomistyring samt corporate finance siden 2013. Tidligere erfaring fra Deloitte som revisor, financial- og business controller hos Ørsted Wind Power samt CFO & Head of Corporate Affairs hos asset management- og rådgivningsvirksomheden PEAK Wind. Kompetenceområder omfatter foruden økonomistyring, business cases og finansiering af vedvarende energiprojekter, rapportering samt controlling.

Peter Dueholm Theilgaard

Peter Dueholm Theilgaard

CDO

Uddannet Cand.merc.Finance & International Business. + 10 års erfaring i vindindustrien.

Siden 2012 har Peter Dueholm Theilgaard udviklet vedvarende energiprojekter onshore og offshore for Wind Estate, han har stor erfaring med hele udviklingsprocessen fra screening, projektdesign, regulatorisk behandling til slutlevering af projekter.