Vi tror på, at vores medarbejdere selv kan træffe de rigtige beslutninger

De bedste resultater skabes i en flad organisation, hvor mennesker trives med udfordrende opgaver og gode kolleger. Vi fremmer medarbejdernes virkelyst og entreprenørånd gennem fokus på trivsel og frihed under ansvar. Det gøder jorden for sund og solid vækst, som gør os i stand til at fortrænge mest mulig CO2 fra verden.

Wind Estate A/S er ejet af Jens Petri Petersen og Erik Abraham, som begge har over 25 års erfaring fra vindmøllebranchen. Erik står for den daglige ledelse i selskabet, men medarbejderne har vide beføjelser i et fladt hierarki.

Entreprenørånd og selvstændighed

Virksomheden har en fleksibel projektorganisation, hvor hver medarbejder udfører sine opgaver med stor selvstændighed indenfor hans eller hendes område. Alle medarbejderne har solid erfaring fra tidligere funktioner indenfor samme område i andre virksomheder.

På trods af funktionernes forskellighed er organisationen præget af en entreprenørånd med stor energi, selvstændighed og målrettethed.

Trivsel og helhedstænkning

Medarbejderne er drevet af ledelsens holdning til, at Wind Estate altid skal finde løsninger ud fra en helhedsbetragtning. Det handler hver gang om at finde den mest optimale løsning, der ser opgaven i 360-graders perspektiv. Og selvom det i den sidste ende er resultaterne, som tæller, så lægger ledelsen og medarbejderne stor vægt på trivsel i hverdagen. Organisationen er præget af en godmodig og til tider hjemlig omgangstone med megen humor og diskussion ved spisebordet.